WordPress批量删除未引用(无用)的TAG标签

微信扫一扫,分享到朋友圈

WordPress批量删除未引用(无用)的TAG标签
收藏 00

通过SQL批量删除标签

DELETE a,b,c
FROM wp_terms AS a
LEFT JOIN wp_term_taxonomy AS c ON a.term_id = c.term_id
LEFT JOIN wp_term_relationships AS b ON b.term_taxonomy_id = c.term_taxonomy_id
WHERE c.taxonomy = 'post_tag' AND c.count = 0

删除文章数为0的tag标签

一个热爱互联网的咸鱼
上一篇

python3去除列表中的空字符和\n

你也可能喜欢

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

提示:点击验证后方可评论!

插入图片

热门

    抱歉,30天内未发布文章!
返回顶部